< terug naar nieuwtjes

01-11-2013

Wij steunen Meneer Konijn

 

Het begon in 2011 als een klein verhaal, dat van de knuffel van Noa die de wereld rondreist. Per afgelegde kilometer verdiende Meneer Konijn 2 cent voor Kindergeluk vzw, dat kansarme Belgische kinderen helpt.

Ook de komende jaren zullen wij van Q samen met onze luisteraars proberen geld in te zamelen voor Kindergeluk. Omdat we Meneer Konijn en Noa nooit mogen vergeten. En daarom hebben we het Meneer Konijn Fonds opgericht.

Wat is Kindergeluk vzw?

De Koninklijke Vereniging Kindergeluk wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of alvast ‘een beetje’ geluk brengen. Hun aandacht gaat vooral uit naar diegenen die kampen met problemen of beperkingen omwille van sociale omstandigheden, gezondheids- en/of leerproblemen.

Voor die kinderen bestaat er professioneel georganiseerde hulp, onder meer in de vorm van gezinsbegeleiding, dagopvang of verblijf in een tehuis, maar deze hulp is beperkt omwille van de beschikbare middelen die alleen de strikt noodzakelijke kosten dekken.

Doelstelling is altijd om die kinderen in de mate van het mogelijke dezelfde kansen te bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden en precies daarvoor ontbreken vaak de middelen. Tehuizen bv. streven er naar om de kinderen een echte ‘thuis’ te bieden en daar wil Kindergeluk graag bij helpen.

Kindergeluk heeft een samenwerking opgebouwd met organisaties die dagelijks met kansarme kinderen werken. Dankzij hun professioneel advies kan onze steun op de meest optimale manier worden aangewend. 

De partners van Kindergeluk, 28 in totaal, zijn heel verscheiden en verspreid over heel Vlaanderen: er zijn tehuizen bij waar kinderen al dan niet door tussenkomst van de bijzondere jeugdzorg worden geplaatst, maar ook diensten voor gezinsbegeleiding en/of buurtwerking, dagcentra, organisaties die kinderen met leerstoornissen of zwaar zieke kinderen begeleiden of die zich inzetten voor de inclusie van kinderen met een beperking. Sommige partners combineren verschillende van deze facetten van hulpverlening waardoor het totale bereik van onze steun ruimer is dan dit aantal zou doen vermoeden.

Print deze pagina